www.iMi.gr

Τακτοποίηση Ημιυπαίθριων Χώρων


Συχνές Ερωτήσεις

1. Ποιος χώρος έχει δικαίωμα στη ρύθμιση του Ν.3843/2010;

2. Γιατί να τον νομιμοποιήσω;

3. Ποιά ειναι η διαδικασία;

4. Πόσο θα μου κοστίσει;

5. ..και ο μηχανικός;

6. Μπορείτε να μου βρείτε μηχανικό;

7. Ποιός είναι πίσω απο το iMi.gr;

8. Μετά την ρύθμιση οι υπαίθριοι και οι άλλοι χώροι παύουν να είναι παράνομοι;

9. Μέχρι πότε υποβάλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και που;

10. Μετά την υποβολή του φακέλου θα γίνει έλεγχος;

11. Γίνεται μεταβίβαση του τακτοποιημένου χώρου;

12. Για τους χώρους που τακτοποίησα θα πληρώσω στο μέλλον επιπρόσθετες εισφορές;

13. Εάν έχω τακτοποιήσει τον ημιυπαίθριο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις Σουφλιά;

14. Ποια έγγραφα πρέπει να έχω ως ιδιοκτήτης;

15. Για την "ταυτότητα κτιρίου" τι πρέπει να εξασφαλίσω;

16. Τι συμβαίνει εάν ένα κτήριο δεν διαθέτει "ταυτότητα";

17. Πότε μπορώ να τακτοποιήσω τον ημιυπαίθριο;

18. Τι αλλάζει στη φορολόγηση των ακινήτων με ημιυπαίθριους;

19. Τι ισχύει για τις δόσεις πληρωμής του προστίμου;

20. Ποια είναι η προθεσμία για την πρώτη δόση;

21. Tι θεωρείται ημιυπαίθριος χώρος;

22. Έχω μπερδευτεί με τους σχετικούς νόμους. Τι κανει ο καθένας;

2. Γιατί να τον νομιμοποιήσω;
 • Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας διατήρησης των χώρων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, εφαρμόζονται οι ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις για την κατεδάφιση και επαναφορά των χώρων αυτών στη χρήση που προβλέπεται από την οικοδομική άδεια, τα δε πρόστιμα που επιβάλλονται υπολογίζονται ως εξής:
  • Πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης.
  • Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, και επιβάλλεται για κάθε έτος διατήρησής του από τη μετατροπή της χρήσης του χώρου μέχρι την κατεδάφιση των κατασκευών με τις οποίες ο χώρος άλλαξε χρήση ή την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής αδείας.
  • Μετά την τακτοποίηση, ο χώρος ή χώροι που μετά την αλλαγή χρήσης αποτελούν ξεχωριστή κατοικία, υπάρχει η δυνατότητα της Αυτοτελούς Ηλεκτροδότησης, Υδροδότησης και σύνδεσης με το δίκτυο του φυσικού αερίου.Όλοι οι χώροι που έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση αυτή , έχουν πλέον την δυνατότητα της μεταβίβασης. Στα συμβόλαια μεταβίβασης θα αναγράφεται ότι οι χώροι αυτοί έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του Ν.3843/10.
3. Ποιά ειναι η διαδικασία;
Η διαδικασία παρουσιάζεται σε απλά βήματα εδω.
4. Πόσο θα μου κοστίσει;
Πρέπει να συμπεριλάβετε το κόστος της εισφοράς και το κόστος του πολιτικού μηχανικού. Μερικά παραδείγματα εδω.
5. ..και ο μηχανικός;
To iMi.gr αναλαμβάνει τη σύντάξη της τεχνικής έκθεσης και να υποβολή του φακέλου. Το κόστος σύνταξης της τεχνικής έκθεσης είναι 280€ (232€ + 48€ ΦΠΑ). Το κόστος για την υποβολή του φακέλου στην αρμόδια πολεοδομία από το iMi.gr είναι 100€ προσφέρεται Δωρεάν!! Περισσότερα εδω.
6. Μπορείτε να μου βρείτε μηχανικό;
Βεβαίως! Tο iMi.gr μπορει να σας αναθέσει έναν εξειδικευμένο πολιτικό μηχανικό! Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον ή για ερωτήσεις και σχόλια στέιλτε μας μήνυμα.
(Προς το παρόν εξυπηρετούνται μόνο περιοχές της Αττικής)
7. Ποιός είναι πίσω απο το iMi.gr;
Μάθετε περισσότερα εδω.
8. Μετά την ρύθμιση οι υπαίθριοι και οι άλλοι χώροι παύουν να είναι παράνομοι;
Με την ρύθμιση αυτή οι χώροι δεν νομιμοποιούνται. Αυτό έχει κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι χώροι παραμένουν αυθαίρετοι, αλλά για το χρονικό διάστημα των 40 ετών δεν θα επιβληθεί καμία άλλη κύρωση.
9. Μέχρι πότε υποβάλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και που;
Η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2011.
10. Μετά την υποβολή του φακέλου θα γίνει έλεγχος;
Μετά τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται για την τακτοποίηση των χώρων, οι Πολεοδομίες θα ελέγχουν ποσοστό τουλάχιστον 10% των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, προκειμένου να διαπιστώσουν αν τα στοιχεία των δηλώσεων που αφορούν την περιγραφή του χώρου, το εμβαδόν του και τη χρήση του είναι αληθή.
11. Γίνεται μεταβίβαση του τακτοποιημένου χώρου;
Ναι γίνεται! Στο συμβόλαιο όμως θα πρέπει να αναφέρεται ότι ο χώρος αυτός έχει "ρυθμιστεί".
12. Για τους χώρους που τακτοποίησα θα πληρώσω στο μέλλον επιπρόσθετες εισφορές;
Όχι. Για τους χώρους αυτούς δεν οφείλονται αναδρομικά οποιοιδήποτε φόροι για μεταβιβάσεις του ακινήτου, εισφορές φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή άλλες επιβαρύνσεις για την αλλαγή χρήσης που έχει συντελεστεί. Εάν έχουν καταβληθεί σχετικά πρόστιμα, αυτά δεν επιστρέφονται ενώ τυχόν ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά σχετικών προστίμων διαγράφονται.
13. Εάν έχω τακτοποιήσει τον ημιυπαίθριο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις Σουφλιά;
Δεν υπάρχει κανένα νομικό πρόβλημα και επιτρέπεται η σύνδεση των κτιρίων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Στην περίπτωση που το πρόστιμο που πλήρωσαν με τις ρυθμίσεις Σουφλιά είναι μεγαλύτερο με το σημερινό, τότε η διαφορά δεν επιστρέφεται.
14. Ποια έγγραφα πρέπει να έχω ως ιδιοκτήτης;
Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τα εξής: την Οικοδομική άδεια, το διάγραμμα κάλυψης, το τοπογραφικό και την κάτοψη ή τις κατόψεις των ορόφων όπου ανήκει ο χώρος προς τακτοποίηση. Αν δεν έχετε κάποιο απο τα παραπάνω, οι μηχανικοί του iMi.gr μπορουν να σας βοηθήσουν.
15. Για την "ταυτότητα κτιρίου" τι πρέπει να εξασφαλίσω;
 • Tην οικοδομική άδεια του κτιρίου, θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
 • Tα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
 • Tο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού.
 • Tα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο όπως κατασκευάσθηκε τελικώς, καθώς και η τυχόν αναγκαία ενημέρωση ή αναθεώρηση της οικοδομικής άδεια κατά τις κείμενες διατάξεις.
 • Tο φύλλο ελέγχου για την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου αυτού.
 • Tο φύλλο ελέγχου για τη στατική μελέτη του κτιρίου.
 • Tο φύλλο ελέγχου για τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου.
 • Tο οπτικό υλικό ταινίας, στο οποίο απεικονίζονται οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του κτιρίου, όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήψης του.
16. Τι συμβαίνει εάν ένα κτήριο δεν διαθέτει "ταυτότητα";
Τότε ο υπεύθυνος ανά κατηγορία μηχανικός θα τιμωρείται με πειθαρχική ποινή της στέρησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
17. Από πότε μπορώ να τακτοποιήσω τον ημιυπαίθριο;
Η ρύθμιση είναι σε ισχύ! Η νέα επίσημη προθεσμία είναι 30 Νοεμβρίου 2011.
18. Τι αλλάζει στη φορολόγηση των ακινήτων με ημιυπαίθριους;
Με την ειδική τροπολογία που κατατέθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2010, για τα ακίνητα με τους νέους "νομιμοποιημένους" χώρους διευκρινίζονται τα εξής:
- Δεν απαιτούνται αλλαγές στις δηλώσεις Ε9 των ακινήτων.
- Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο φόρο ακίνητης περιουσίας.
- Δεν αυξάνονται τα δημοτικά τέλη.


Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπ.Οικ. (pdf) από τις δηλώσεις του 2012, η επιφάνεια των τακτοποιημένων ημιυπαίθριων θα προστίθεται στα τετραγωνικά του ακινήτου για τον υπολογισμό των τεκμηρίων.

Αυτό αφορά:

-το τεκμήριο αγοράς ή ανέγερσης ακινήτου -το τεκμήριο κατοικίας -το όριο απαλλαγής λόγω Α' κατοικίας -τα 200 τετραγωνικά αφορολόγητης παραχώρησης κατοικίας μεταξύ γονέων και παιδιών -τις περιπτώσεις τόκων δανείου που μπορούν να αφαιρεθούν από το εισόδημα ή τον φόρο. -το φόρο μεταβίβασης με επαχθή αιτία -τις γονικές παροχές και κληρονομιές ή δωρεές σε περίπτωση που έχουν διαμορφωθεί σε χώρο κύριας χρήσης
19. Τι ισχύει για τις δόσεις πληρωμής του προστίμου;
Για τα ακίνητα κατοικίας η αποπληρωμή του προστίμου αυξάνεται:
- σε 10 δόσεις για διάστημα 30 μηνών (για κατοικίες)
- σε 8 δόσεις για διάστημα 32 μηνών (για ακίνητα άλλης χρήσης)

Οι διευκολύνσεις αυτές γνωστοποιήθηκαν με τροπολογία-προσθήκη που κατατέθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2010.

- H πρώτη δόση καταβάλεται μέσα σε 12 μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου 3843/2010.
- Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει εξολοκλήρου ή τμηματικά. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής κατά το χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 10%.
Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου (για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί), είναι στις 30 Δεκεμβρίου 2011.
20. Ποια είναι η προθεσμία για την πρώτη δόση;
Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου (για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί), είναι στις 30 Δεκεμβρίου 2011. Εάν δεν πληρωθεί η πρώτη δόση, τοτε η τακτοποίηση ακυρώνεται και ο χώρος χαρακτηρίζεται αυθαίρετος. Αυτό δε θα συμβει στην περίπτωση που το εκκαθαριστικό σημείωμα δεν εχει εκδοθει ακόμα με ευθύνη της αρμόδιας πολεοδομίας. Το ΥΠΕΚΑ, με σχετικό έγγραφο διευκρινίζει τι θα συμβεί σε περιπτώσεις που οι Πολεοδομίες δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τον έλεγχο φακέλων με αποτέλεσμα κάποιοι ιδιοκτήτες ημιυπαίθριων να μην έχουν λάβει εγκαίρως το εκκαθαριστικό σημείωμα για την καταβολή της πρώτης δόσης του προστίμου.

21. Tι θεωρείται ημιυπαίθριος χώρος;

Σύμφωνα με τον ΓOK, όπως ισχύει τροποποιημένος σήμερα (νόμοι 1577/85 και 2831/2000), «ημιυπαίθριος είναι ο στεγασμένος χώρος του κτιρίου, του οποίου η μία τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή προς τον κοινόχρηστο χώρο ή τους ακάλυπτους χώρους που δεν προσμετρώνται στην κάλυψη και οι υπόλοιπες πλευρές του ορίζονται από τοίχους ή κατακόρυφα φέροντα και μη στοιχεία και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ή προσωρινή παραμονή ανθρώπων» (άρθρο 2).

Ερμηνευτική εγκύκλιος του υπουργείου (55/2000) επισημαίνει πως η ανοιχτή πλευρά «βλέπει» υποχρεωτικά προς τους ακάλυπτους και κοινόχρηστους χώρους, ενώ μέσα στους ημιυπαίθριους επιτρέπονται κλιμακώσεις και κλίμακες. Oι ημιυπαίθριοι χώροι δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης. Προσμετρούνται στον συντελεστή όγκου του οικοπέδου (του επιτρεπόμενου, δηλαδή, συνολικού όγκου του κτιρίου).
22. Έχω μπερδευτεί με τους σχετικούς νόμους. Τι κανει ο καθένας;

 • O Νόμος 3843/2010 «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» φιλοδοξεί να βάλει τέλος στο φαύλο κύκλο της δημιουργίας πολεοδομικών αυθαιρεσιών.

 • Ο Νόμος 3897/2010 (Kεφάλαιο Δ΄, Άρθρο 22) ρυθμίζει θέματα του Ν. 3843/2010. Ο Νόμος 3937/2011 (Kεφάλαιο ΣΤ΄, Άρθρο 33) αντικαθιστά τις περ. α’ και γ’ της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 3897/2010.

 • Ο Νόμος 3904/2010 (Κεφάλαιο ΣΤ’, Άρθρο 35) & το Έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών ρυθμίζουν την παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθ. 5 του ν. 3843/2010 έως την 28η Φεβρουαρίου του 2011.

 • Με το Νόμο 3937/2011 (Kεφάλαιο ΣΤ΄, Άρθρο 34 παρ. 1) παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α’) αφότου έληξαν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2011 και για τις από 1.1.2011 υποβαλλόμενες αιτήσεις η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου, που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι τις 31.10.2011.

 • Ο Νόμος 3937/2011 (Kεφάλαιο ΣΤ΄, Άρθρο 34 παρ. 2) ρυθμίζει τα σχετικά με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων (ΕΠΑΕ, Επιτροπές Κρίσης Αυθαιρέτων, Επιτροπές Κρίσης Ετοιμόρροπων Κτιρίων, Σ.Χ.Ο.Π.) και συγκεκριμένα ότι συνεχίζουν να λειτουργούν και μετά την 1.1.2011 με την ίδια σύνθεση και χωρική αρμοδιότητα, μέχρι την εκ νέου συγκρότησή τους ή τη σύσταση νέων Οργάνων με αντίστοιχες αρμοδιότητες βάσει των ρυθμίσεων του ν. 3852/2010.

 • Με το Νόμο 4014/2011 (Kεφάλαιο B΄, Άρθρο 29 παρ. 3) παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α’) αφότου έληξαν μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2011 και για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου, που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2011.

© 2020 iMi.gr All rights reserved.